Gastoudergezin het Lieveheersbeestje Odillya Denekamp Hovenierstr. 49 Deventer. Tel:0570614842 info@peuteradvies.nl

Opvoeden

Hoe voed ik mijn kinderen goed op??

Dat is natuurlijk heel persoonsafhankelijk, een universele handleiding is niet te geven wel richtlijnen. Zoals, wees duidelijk en durf dus ook NEE te zeggen. Dit is absoluut nodig want de peuter heeft deze duidelijkheid nodig! Anders blijft het zoeken naar de grenzen. Ook voor zijn latere (sociale) leven is het belangrijk om grenzen te kennen. Wat mag wel en wat niet. De leraressen van de basisscholen zullen u daar ook dankbaar voor zijn. En probeer (en dat is echt moeilijk) als ouders en verdere opvoeders zoveel mogelijk eenzelfde lijn te trekken. Het uitspelen van ouders/opvoeders tegen elkaar is een favoriete bezigheid van een peuter. Zorg ervoor dat je bij een correctie de aandacht van het kind hebt. Dus de peuter moet je aankijken (aan de arm pakken indien nodig). Probeer het kind zo vroeg mogelijk hun eigen rommel op te laten ruimen, zoals speelgoed, beker op het aanrecht zetten enz. . Perfect zal het niet gaan maar het principe telt hier.                                               Probeer uw peuter positieve aandacht te geven. Dit stimuleert bij het kind om zich positief te gedragen. Dus geef het kind waardering als het iets goed doet. Tegenwoordig staat deze opvoed benadering bekend onder de naam Triple P, het Positief Pedagogisch Programma. Besteedt dus aandacht aan wat het kind doet, de meeste kinderen reageren positief op een compliment. Probeer het positieve gedrag echter niet altijd af te kopen. Daar bedoel ik mee, als je dit doet dan krijg je dat of mag vanavond die film nog zien. Doe dit slechts af en toe anders werkt het averechts.

De laatste tijd is het populair om je door de kinderen bij je voornaam te laten noemen. Bedenk dan wel dat je kleuter je dan op het schoolplein roept met je voornaam en dat de volgende stap is dat je kind van je naam een verklein woord maakt. Dus Marietje of Keesje enz. Ons advies is dat papa en mama nog steeds de voorkeur geniet (ook om allerlei andere redenen).

Tot slot wens ik elke ouder veel succes, want opvoeden is verre van gemakkelijk. En vergeet niet te genieten van je peuter, want ik denk dat de peuter leeftijd de leukste periode is.

[PEUTERADVIES] [Ons gastgezin] [Waar wonen we?] [Opvoeden] [foto's] [Recenties] [Spelletjes] [Kinder posters] [vragen?/ Faq] [Links] [Prijzen]

© Odillya en Johan 2007 -2021